1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.drager.hella.se och tillhörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och KG Knutsson AB, organisationsnummer 556075-1975 (”KGK”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om KGK framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör din beställning samt betalning via Sajten. Om du som företag gör beställningar via Sajten så gäller andra villkor, vilka också redovisas i detta avtal.

1.2
KGK är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för
distanshandel.
1.3
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. KGK accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. KGK förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av KGK eller dess licensgivare.
Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från KGK.

2. Avtal och Beställning

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt KGKs Integritetspolicy som du finner här (/valkommen-till kgk.se/integritetspolicy/).

2.2
Ett avtal om köp ingås först när KGK bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från KGK per e-post. KGK uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med KGK kundservice.

3. Kunduppgifter mm.

3.1
KGK rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om KGK behandling av personuppgifter finns i KGKs Integritetspolicy (/valkommen-till-kgk.se/integritetspolicy/).

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till KGK om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om KGK misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto, dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har KGK rätt att stänga av dig. KGK har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1
När du betalar hanteras betalningen av vår betalningspartner Klarna för att garantera snabb och säker betalning.
Hur ett kortköp går till:
Se de olika alternativen på https://www.klarna.com/se/

Rabatter
Om du har rabattkod så använder du det i kassan. Klicka på ”Ange rabatt”, skriv in rabattkoden och tryck på knappen «Använd» när du kommer till kassan, så dras summan automatiskt från slutsumman på din beställning.
Säkerhet
Vi använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkerhetsprotokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk).
SSL-protokollet skapar en krypterad kanal mellan avsändare och mottagare. Krypteringen försäkrar att ingen kan manipulera med data (Message Integrity).
SSL-protokollet använder digitala certifikat för att kontrollera sändare och/eller mottagare av dataöverföringen (Server Authentication)

Kvitto och garantibevis
Din orderbekräftelse, som du får av oss via mejl efter köp fungerar både som kvitto och garantibevis.

5. Leverans och transport

5.1
Normal leveranstid av den föradresserade och förbetalda returemballaget är högst 3 arbetsdagar. Normal leveranstid av den utförda tjänsten är 5 arbetsdagar efter mottagen insänd försändelse. Skulle det vid utförande av tjänsten upptäckas andra skador eller brister som behöver åtgärdas, kommer KGK kontakta kund för att komma överens om eventuell åtgärd och ytterligare kostnad för åtgärden.
5.2
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer eller avinummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har KGK rätt att debitera dig en avgift på 199 kr.

5.3
För att göra det så säkert som möjligt för dig som kund har vi valt att hantera alla transporter med PostNord. Vårt första utskick med det tomma returemballaget sker som traditionellt A-brev. Transporten till oss och transporten tillbaks till dig sker med den utförda tjänsten sker med Postnords tjänst MyPack. Detta innebär för dig som kund att du hämtar din försändelse på Postens utlämningsställe som ligger närmast den adress du anger vid köpet. Din beställning ligger kvar i 14 dagar från det
att paketet anlänt. Efter det skickas paketet tillbaka till oss.
Du kommer få en avisering via SMS när din beställning anlänt till utlämningsstället. SMSet skickas till det mobiltelefonnummer du anger vid köpet.

KGK levererar denna tjänst enbart till kunder inom Sverige.

Ej uthämtade paket
Hämtar du inte ut ditt paket innan det skickas tillbaka till oss medför det en frakt- och
hanteringskostnad på 199 kr inkl. moms

Transportskada
Skulle hela eller delar av din beställning vara skadad vid leverans p.g.a. skada vid transport ska detta meddelas till kundservice här (/kundservice/), välj order som ämne i ditt meddelande. Ange ditt ordernummer för att förenkla hanteringen av ärendet.

6. Ångerrätt

Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
Standardblankett för att utnyttja ångerrätten finns på konsumentverkets webbplats.
Blanketten hittar du genom att klicka här:
https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

6.1
Om du som kund fullföljer din beställning och skickar in din Dräger alkotestare till oss för den beställda tjänsten, har du inte längre ångerrätt om KGK påbörjat tjänsten.

7. Garanti

7.1
KGK garanterar att den genomförda tjänsten är utförd helt enligt tillverkarens direktiv och med tillverkarens originalutrustning för att med säkerhets kunna förvissa dig som kund att du kan lita på mätresultaten ytterligare 12 månader så länge du använder mätaren på korrekt/ anvisat sätt.
Garantin gäller inte vid skada som uppkommit genom:
Felaktigt handhavande
Misskötsel
Olyckshändelse

8. Reklamation

8.1
Kund som vill göra gällande att det är något fel på begånget i utförandet av tjänsten skall omgående eller senast inom 10 dagar efter mottagandet meddela detta utförligt per e-post på adress drager@kgk.se. KGK följer Allmäna Reklamationsnämndens rekommendationer.

11. Force Majeure

KGK ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som KGK
inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i
el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits.
Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
Om detta leder till försening av leverans har både Du och KGK rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar av Villkoren

KGK förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden.
Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten),

13. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.
De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. Tillämplig lag och tvist

14.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med KGKs kundservice.
Vid eventuell tvist följer KGK beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

14.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.