Cookies hos KGK

KGK sin webside benytter seg av cookies. Disse cookiene inneholder ingen personinformasjon, men hjelper deg blant annet å lagre de valgene du tidligere har gjort på websiden.  Ved hjelp av cookies blir ditt besøk enklere for deg å håndtere. Cookies benyttes i tillegg til statistikkoppfølging. De fleste cookies fjernes automatisk når du forlater websiden, foruten de som benyttes til statistikk. Disse ligger klar til å hjelpe oss til å gi deg en bedre opplevelse ved ditt neste besøk på websiden.

Integritetspolicy hos KGK

Denne Integritetspolicy beskriver hvordan KGK håndterer personopplysninger.

Ved bruk av våre tjenester kan våre kunder og brukere gi fra seg personopplysninger som privatpersoner eller som ansvarlig for en bedrift. Vi er ansvarlig for dine personopplysninger og behandling av disse i henhold til denne Integritetspolicy.

1. Hvilke opplysninger behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger, som navn, etternavn, bedrift, yrkestittel, e-postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon når du benytter våre tjenester, blandt annet når du registrerer en brukerkonto, avslutter avtaler, bestiller tjenester, oppgir betalingsinformasjon eller oppgir personopplysninger på andre måter.

2. Formålet med behandlingen av persomopplysninger

Personopplysninger for kunder og potensielle kunder lagres for følgende formål: Administrasjon rundt salg av KGK-produkter og -tjenester, markedsføring og utarbeidelse av tilbudsforslag.

3. Rettslig grunnlag

I henhold til gjeldende datasikkerhet må det finnes en juridisk støtte, et såkalt rettslig grunnlag, for at behandlingen av dine opplysninger skal være lovlig og nødvendig.

Nedenfor er det rettslige grunnlaget vi benytter.

1) Utførelse av avtale

Vi behandler kun de nødvendige opplysningene for å identifisere deg som kunde eller bruker for å håndtere og levere bestillinger i henhold til din avtale.

2) Juridisk forpliktelse

Vi behandler dine opplysninger for å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser, eksempelvis dine faktureringsopplysninger i henhold til regnskapsloven.

3) Behandling av interesser

Vi behandler dine opplysninger for å utvikle våre tjenester, prosesser og å markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg.

4) Samtykke

I noen tilfeller kan du godkjenne å abonnere på våre nyhetsbrev og markedsføringsmateriell via nettstedet vårt, eller du kan fylle ut et skjema med spørsmål om våre produkter og tjenester, eller i andre omstendigheter godkjenne at vi behandler dine opplysninger. Da samtykker du til at vi behandler dine opplysninger kun til det angitte formålet.

4. Mottakere av opplysninger

I noen tilfeller videresender KGK personlig informasjon om kunder til følgende kategorier av mottakere som KGK samarbeider med: Forsikringsselskaper, finansieringsselskaper, samarbeidende bilverksteder og eventuelt andre samarbeidende selskaper.

I noen tilfeller kan dataene overføres og behandles av egne selskaper i konsernet for å kunne levere tjenester eller iverksette omfattende sikkerhetstiltak. Imidlertid kan ikke disse partene bruke informasjonen din til noe annet formål enn det vi har gitt deg.

5. Lagringstid for personopplysninger

Dine opplysninger lagres så lenge du har en avtalerelasjon eller forretningssamarbeid med oss, og så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Etter avsluttet relasjon lagres dine opplysninger i opp til 12 måneder. I de tilfeller der det finnes lovkrav for å lagre opplysninger over lengre tid så følger vi disse lovene.

Opplysninger som utgjør et fakturagrunnlag lagrer vi i syv år i henhold til regnskapsloven.

6. Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Alle personer som ønsker informasjon om hvilke personopplysninger KGK lagrer om personen i henhold til gjeldende lov, har rett til å motta informasjon om dette, uavhengig av hvordan disse ble samlet inn. En slik melding kan inneholde informasjon om hvor vi mottok personopplysningene, mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene ble delt med og formålet med behandlingen av personopplysningene. Om du ønsker å motta slik informasjon kan du sende en skriftlig begjæring til data.privacy@kgk.se.

Forespørselen om personopplysninger arkiveres hos KGK. Vi vil svare på forespørselen din uten unødig forsinkelse og innen en måned. Hvis vi av en eller annen grunn ikke er i stand til å oppfylle dine ønsker innen denne tiden, bør det gis en begrunnelse, og vi vil også informere deg om hvor lang tid vi behøver for å svare på forespørselen din.

Vi sender ditt registerutdrag til din folkeregistreringsadresse eller til e-postadressen du oppga i forbindelse med behandlingsstart.

7. Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos KGK kundservice via e post: data.privacy@kgk.se.

KGK kundservice skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

8. Rätt till radering

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

9. Rätt till invändning

Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

10. Rätt till begränsning

Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds.

Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

s

11. Rätt till portabilitet

Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.

Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Rätt till portabilitet gäller från och med den 25 maj 2018.

12. Rätt till klagomål

Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

13. Återkallelse av samtycke

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

14. Policy för hantering av e-postadresser

KGK respekterar din personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information. Våra prenumeranters e-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, region m.m. är enbart att förbättra informationsservicen och göra den mer relevant och personlig. Om du inte vill detta respekterar vi självklart det!

Våra prenumeranter kan enkelt avanmäla sig vår e-postservice. Detta kan du göra genom att klicka på länken för avanmälan som finns i alla e-postutskick från KGK. Länken hittar du i nedre delen av all e-post som skickas till dig från oss. Där kan du utan förbehåll avsluta prenumerationen från delar eller hela informationstjänsten. Du kommer efter detta inte att få någon e-post från KGK om du inte själv uppger din e-postadress igen. Om du har frågor kring e-post tjänsten utöver detta är du välkommen att e-posta oss på data.privacy@kgk.se

15. Säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner. Om dina personuppgifter överförs till verksamhet i land utanför EU/EES ingår vi avtal, reglerande överföring och hantering av personuppgifter och innehållande exempelvis de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, med det mottagande företaget. Vidare är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och våra anställda måste använda sig av en personidentifierare för att få åtkomst till dessa, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.