Tekniske data

Måleprinsipp Elektrokjemisk sensor
Omgivelsesforhold ved bruk

Temperatur -45 °C til 85 °C

Klar til bruk Normalt < 1% av mätvärdet/månad
Redo för test

< 4 sek (över 0°C )

< 60 sek* (över -20°C )

< 110 sek* (över -45°C )

* Omedelbart redo vid inkoppling av förvärmssignal

Display Grafisk fargeskjerm i håndsettet med komplette tekstmeldinger
Kalibreringsintervall Vanligvis 12 måneder
Dataminne I styreenheten, for opp til 500 000 målinger
Mått (H x B x D) Håndsett ca 138 × 61 × 36 mm
Styreenhet ca 148 × 90 × 32 mm
Vekt

Håndsett ca 178 g

Styreenhet ca 300 g

Strømforsyning

12 till 24 V

Koblingsrele for ledning til startrele

< 16 A, kontinuerlig; < 40 A, topp; 

utgangsrele kan koble opp til 48V

Strømforbruk < 2 A, maksimalt; < 1 mA i hviletilstand
hviletilstandGodkjennelser

Generell brukstillatelse for Tyskland; EN 50436-1:2014; EN 50436-2:2014

E1-merking; ECE-forskrift nr. 10 og direktiv (EU) nr 661/2009

(med siste aktuelle endring)

Dataoverføring

Infrarødt grensesnitt, Bluetooth